بقیه تصاویر را در ادامه مطلب ببینیدادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1393/09/24 | 12:47 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
AUGجهت صحیح ترجمه را مشخص می کند و در نبود آن ترجمه متوقف نمی شود، ولی ممکن است که ترجمه از جایگاه صحیح شروع نشود. در آن صورت از روی توالی مشخصی ازRNA ممکن است بیش از یک نوع پروتئین ساخته شود(نیرنبرگ و همکارانش نیز با این مشکل روبه رو شدند). غلظت بالای منیزیم برای شروع ترجمه و قرارگرفتن tRNA آغازگر در جایگاه مناسب، در شرایط آزمایشگاه لازم است و علامت شروع دیگری نیاز نیست.

در آزمایش های اولیه از غلظت بالای منیزیم استفاده شد؛ در غلظت بالای منیزیم جزء بزرگ و کوچک ریبوزوم به هم می چسبند اما در غلظت پایین از هم جدا می شوند. غلظت بالای منیزیم نیاز به فاکتورهای شروع و نیز کد آغاز و tRNAآغازگر را مرتفع می سازد و اجازه می دهد که شروع ساخت زنجیره پلی پپتیدی بدون وجود سیگنال صحیح در mRNA رخ دهد. پلی U نخستین پلی نوکلئوتید مصنوعی است که فعالیت mRNAای در آن مشاهده گردید.تاريخ : دوشنبه 1393/09/24 | 9:1 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
تاريخ : دوشنبه 1393/09/24 | 8:49 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |تاريخ : دوشنبه 1393/09/17 | 10:46 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
تاريخ : دوشنبه 1393/09/17 | 8:26 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |

دبیر خانه راهبری درس زیست شناسی کشور مستقر در اصفهان در راستای برنامه عملیاتی مصوب سالانه خود با همکاری گروه آموزشی استان با هدف طراحی آموزشی وبا توجه به تدوین کتب زیست شناسی پایه متوسطه دوم از سال تحصیلی 96-95 واینکه قرار است این کتب باز سازی کتب دوم وسوم وچهارم زیست شناسی فعلی دبیرستان باشند، پیشنهادات وطرح های دبیران محترم می تواند در زمینه سر فصل ها ومحتوای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.لطفا بر اساس فرم ضمیمه طراحی صورت گیرد.تاريخ : دوشنبه 1393/09/10 | 11:16 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
 

 

 

 

 

 تاريخ : دوشنبه 1393/09/03 | 12:40 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
بدین وسیله به اطلاع می رساند اولین

مجمع عمومی گروه زیست شناسی

زرین شهر روز شنبه مورخ 93/9/8 در

دبیرستان شاهد عفاف برگزار میگرددتاريخ : دوشنبه 1393/09/03 | 11:59 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
  ماهیچه های مژکی چگونه به عدسی چشم متصل هستند که در هنگام انقباض قطر عدسی را زیاد و در هنگام استراحت قطر عدسی را کم می کنند ؟

پاسخ : ماهیچه مژکی  که حلقوی است به وسیله رشته یا تارهای آویزی به دور عدسی متصل شده است وقتی ماهیچه شل است یعنی حلقه یزرگ می شود تارها کشیده و عدسی نازک می شود. هنگام انقباض عکس آن اتفاق می افتد. اشکال زیر برای توضیح این مطلب طراحی شده است. گروه زیست - یاساییتاريخ : شنبه 1393/09/01 | 21:25 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
پس از انداره گیری نمونه  ، تصویر را اندازه می گیریم و با تقسیم اندازه نمونه تهیه شده به اندازه تصویر ، مقیاس مورد نظر را به دست می آوریم.

مثال:از نمونه ای به قطر 0.4  میلیمتر تصویری تهیه شده که 6 سانتی متر قطر دارد . مقیاس این تصویر چند است

پاسخ :

0.4 میلیمتر نمونه را بر 6 سانتی متر(60 میلیمتر) تصویر  تقسیم می کنیم.بنابراین  مقیاس یک صدو پنجاهم خواهد بود. از طرف دیگر می توان گفت این تصویر 150 برابر نمونه حقیقی است.


موضوعات مرتبط: مطالب مربوط به دوم تجربی

تاريخ : شنبه 1393/09/01 | 20:26 | نویسنده : سرگروه زیست شناسی زرین شهر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.