بزرگ‌ترین پژوهش نارسایی‌های قلبی در افراد مبتلا به سندروم داون با همکاری دانشمندان دانشگاه اموری اجرا شد.

 

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سندروم داون شایع‌ترین نابهنجاری کروموزومی در انسان‌هاست که شامل یک سوم کپی تمامی یا بخشی از کروموزوم شماره 21 است. علاوه بر ناتوانی هوشی، بسیاری از اشخاص مبتلا به سندروم داون در معرض خطر بالای ابتلا به نقص قلبی مادرزادی هستند. با این حال، تمامی این افراد، مبتلا به چنین نقصی نیستند و تقریبا نیمی از آن‌ها از لحاظ ساختاری قلب‌های عادی دارند.


برچسب‌ها: تازه های پزشکی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1393/08/05 | 8:19 | نویسنده : خسرویانی- |
 

پژوهشگران دانشگاه داندی با بررسی تومورهای سرطان پستان در زنان دریافتند، احتمال نجات زنانی که دارای ژن جهش‌یافته p53 هستند بسیار کمتر است و ژنتیک می‌تواند دلیل شانس کمتر زنان فقیر در رهایی از سرطان پستان را روشن کند.

 

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، شیوه زندگی فقیرانه می‌تواند باعث بروز یک جهش مهم ژنتیکی شود که توانایی بدن در سرکوب تومورهای سرطانی را کاهش می‌دهد.


برچسب‌ها: تازه های پزشکی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1393/08/05 | 8:15 | نویسنده : خسرویانی- |
انرژى داخل قارچ کومبوجا باعث افزايش ميزان انرژى در بدن موجودات زنده و انسان مى‌گردد و همين خاصيت قارچ کومبوجا است که باعث خوب شدن بيماران ناعلاج و سخت مى‌گردد، از قبيل:

۱. سرطان، ۲. فشارخون، ۳. چربى خون، ۴. ديابت (قند)، ۵. آلرژى، ۶. روماتيسم، ۷. سياتيک، ۸. آرتروز، ۹. آرتريت روماتوئيد و... .ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1393/07/28 | 10:16 | نویسنده : خسرویانی- |
1 - بیوتکنولوژی ( پروبیوتیک و محصولات آن ، کارگاه الکتروفورز ) 93/8/19

2 - نقش نهادهای آموزشی در حفظ محیط زیست 93/10/29

 

مکان :مرکز تحقیقات معلمان استان واقع در خیابان شمس آبادی ، نزدیک چهارراه قصرتاريخ : دوشنبه 1393/07/28 | 10:2 | نویسنده : خسرویانی- |


تاريخ : دوشنبه 1393/07/07 | 8:45 | نویسنده : خسرویانی- |

لطفا برای دریافت سوالات اینجا کلیک کنید برای باز کردن فایل  بر روی رایانه شما باید نرم افزار win rarنصب باشدhttp://upir.ir/files/86cfc182ff9c1.rarتاريخ : دوشنبه 1392/10/09 | 12:2 | نویسنده : خسرویانی- |

 

تنوع وفاصله ژنتیکی

Genetic diversity and distance

 

 

تهیه کننده :  سرگروه آموزشی

درس:زیست شناسی 3

6/8/92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

تنوع ژنتیکی

 

ژنتيك جمعيت

3

ضرورت بررسي تنوع ژنتيكي

3

انواع تنوع ژنتيكي

4

تنوع مولكولي

4

ميكروساتلايت ها

6

چند شكلي

7

هتروزيگوسيتي

8

آماره هاي F

8

فاصله ژنتيكي

9

منابع

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنوع ژنتیکی

ژنتيك جمعيت

به بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت و به عبارت ديگر به فراواني هاي ژني و ژنوتيپي و قوانين حاكم بر تغييرات آنها مي پردازد. ژنتيك جمعيت علم مطالعه تنوع ژنتيكي در جمعيت هاست. اين علم تنوع حاصل از عواملي همچون انتخاب، جهش، نوتركيبي، جريان تصادفي ژني و اندازه موثر جمعيت را پيش بيني مي كند( pirchner, 1983، Mburu, 2005).

 

ضرورت بررسي تنوع ژنتيكي

مقدار و ماهيت تنوع ژنتيكي در يك جمعيت جهت برآورد موارد زير كاربرد دارد

(Mburu, 2005).

1- اندازه موثر جمعيت

2- گذشته جمعيت(مهاجرت، اثر bottleneck، توسعه اخير)

3- ساختار جمعيت

4- چگونگي اثر انتخاب بر ژنها

5- تعيين جايگاه ژني صفات كمي

 

انواع تنوع ژنتيكي

1- تنوع فنوتيپي(فيزيكي)

2- تنوع كروموزومي(كاريوتايپ)

3- تنوع ايمونولوژيكي (گروههاي خوني و ....)        

4- تنوع پروتئيني (آنزيم ها)

5- تنوع در سطح DNA(چندشكلي توالي هاي DNA)

(Mburu, 2005).

 

تنوع مولكولي يا چند شكلي

شامل موارد زير است:

1- تغيير درنوكلئوتيدها(transversion or transition)

2- اضافه شدن يا حذف نوكلئوتيدها(indel)

3- تنوع در تعداد تكرارهاي توالي هاي تكرارشونده پشت سرهم(Satellites)

(Mburu, 2005).

 

معيارهاي سنجش تنوع مولكولي در سطح فرد يا جمعيت

1- چند شكلي: تعداد جايگاههاي چند شكل با نسبت جايگاههاي چند شكل به جايگاههاي مورد بررسي جمعيت

2- هتروزيگوسيتي: نسبت افراد هتروزيگوت در جمعيت كه بصورت هتروزيگوسيتي مورد انتظار (H4) يا هتروزيگوسيتي مشاهده شده(H0) برآورد مي شود.

3- تعدادمتوسط آللها(MNA): تعداد متوسط آللها مشاهده شده در يك جايگاه ژني

(Mburu, 2005).

 

ماركرهاي مورد استفاده براي بررسي تنوع مولكولي و فاصله ژنتيكي

1- RFLp (Restriction): در نتيجه 1- موتاسيون نقطه اي و ايجاد يا از بين رفتن محل اثر آنزيم هاي محدودالاثر و يا 2- indel و تغيير اندازه قطعه تحت تأثير هضم آنزيمي چند شكلي به واسطه تفاوت در طول قطعات به وجود مي آيد.

2- RAPD(Randomly Amplified polymorphic DNA):

3- AFLP(Amplified fragment lengh polmorphism):

4- Mierosatellites

 5- Mt DNA

 6- SNPs

(Mburu, 2005).

 

ميكروساتلايت ها

تعريف: ميكروساتلايت ها توالي هاي كوتاه نوكلئوتيدي (معمولاً 1 تا 5 جفت باز) هستند كه پشت سر هم تكرار مي شوند. آلل هاي ميكروساتلايت به وسيله تفاوت در تعداد تكرارها مشخص مي شوند. جايگاههاي ميكروساتلايت تحت نامهاي مختلفي معرفي مي شوند

.(STMS, SSLP, UNTR, SSTR, STRs, SSRs) (Mburu, 2005).

 

مثالهايي از ميكروساتلايتها:

 الف: واحدهاي تكرارشونده

 ب: ميكروساتلايت هموزيگوس

 

ج: ميكروساتلايت  هتروزیگوس

 

موتاسيون: دو مكانيسم براي موتاسيون ميكروساتلايت ها وجود دارند: replication slippage و unequal crossing- over كه موجب به وجود آمدن آلل هاي مختلف براي يك جايگاه ميكروساتلايت مي شوند(Levinson and Gutman,1987).

دو مدل موتاسيوني براي موتاسيون در جايگاههاي ميكروساتلايت تعريف شده است(Mburu, 2005).

I) (AM) infinit allele model

II) Stepwise mutation model (SMM)

I) در اين حالت تمامي جهش ها آلل جديدي را پديد مي آورند كه بيش از يك تكرار با آلل والدي تفاوت دارد.

آماره(Wright)F، تنوع ژنتيكي در جمعيت را بر همين اساس بيان مي كند.

II) در اين حالت جهش آلل جديد را پديد مي آورد كه يك تكرار بيشتر يا كمتر از آلل والدي است.

بدين ترتيب تفاوت در اندازه آلل ها اطلاعاتي در مورد رابطه خويشاوندي اجدادي ارائه مي دهد. آلل هايي با تفاوت زياد در اندازه وابستگي كمتري به همديگر دارند.

آماره R(Slatkin)، تنوع ژنتيكي در جمعيت را بر اين اساس بيان مي كند.

ميزان متوسط موتاسيون ميكروساتلايت ها 2-10 تا 6-10 در هر جايگاه ژني در هر نسل مي باشد.

مزايا: 1- فراواني ژنومي بالا 2- پراكندگي تصادفي در ژنوم 3- چند شكلي بالا 4- قابليت تكرار بالا 5- ماركر Co-dominant 6- كاربردهاي وسيع و ....

چند شكلي

اصطلاحي است كه وجود اشكال مختلف را توصيف مي كند. چند شكلي نشانگر تنوع ژنتيكي به ارث رسيده بوده و ابزار موثري براي ارزيابي همخوني و بررسي تغييرات جمعيت ها در طول زمان است.

يك جايگاه ژني زماني چند شكل است كه آلل با بيشترين فراواني، فراواني كمتر از 95% داشته باشد. جايگاه به شدت چند شكل زماني وجود خواهد داشت كه فراواني، آلل با بيشترين فراواني، كمتر از 55% باشد(Jothi,2008 ).

 

هتروزيگوسيتي

هتروزيگوسيتي براي يك جايگاه ژني به صورت فراواني افراد هتروزيگوست براي آن جايگاه نسبت به كل افراد جمعيت تعريف مي شود. مقدار آن با افزايش تعداد آلل ها، افزايش يافته و زماني كه فراواني آللي یکسان باشد ماكزيمم مي شود(تصویر 1)(Falconer,199 ).

 

يك جايگاه ژني اگر هتروزيگوسيتي بيشتر از 1/0 باشد. چند شكل بوده و اگر اين مقدار بيش ار 7/0 باشد، به شدت چند شكل است(Jothi,2008 ).

هتروزيگوسيتي مشاهده شده(H0):

نسبت افراد هتروزيگوسيتي به كل افراد جمعيت براي يك جايگاه ژني خاص را گويند.

 

هتروزيگوسيتي مورد انتظار(He):

نسبت برآورد شده افراد هتروزيگوس براي هر جايگاه ژني كه بصورت تصادفي انتخاب شده است. پيش بيني بر اساس فراواني هاي آللي نمونه گرفته شده صورت مي گيرد. فرض مي شود جفت گيري در جمعيت تصادفي باشد.

 

 

هتروزيگوسيتي معادل(H):

پس از بررسي تمامي جايگاههاي ژني، به صورت  بيان مي شود.Hi هتروزيگوسيتي مشاهده شده در جايگاه iو N تمام جايگاههاي ژني مورد بررسي هستند.

 

ضريب خويشاوندي  (RC) wrihgt :

احتمال اينكه آلل هاي همولوگ در افراد مختلف، يكسان اجدادي (identical by descent) باشد. اين ضريب با آناليز شجره محاسبه مي شود(Lasely,1978 ).  

آماره هاي F

در دهه 1950، Sewell Wrigh اين آماره ها را براي ارزيابي زير بخش هاي جمعيت ارائه نمود(Jothi,2008 ).

آماره (inter individual) Fis:

معيار انحراف هتروزيگوسيتي از مقادير مورد انتظار HWE برحسب كاهش يا افزايش هتروزيگوسيتي است. تحت عناوين شاخص تثبيت، ضريب هم تباري (q) و ضريب همخوني(F) شناخته مي شود. اين ضريب نصف همان احتمال وجود دو آلل همولوگ در افراد است كه يكسان اجدادي باشند(autozygous).

دو عامل ميزان خويشاوندي در تلاقي ها و طول دوره تلاقي های خويشاوندي بر ميزان F موثرند.

Fis منفي نشاندهنده افزايش هتروزيگوتها و Fis مثبت نشاندهنده كاهش هتروزيگوتها در زيربخش هاي جمعیت است.

 

همخوني

كاهش در هتروزيگوسيتي جمعيت است كه موجب كاهش در Vigor جمعيت به دليل كاهش در تنوع ژنتيكي و Inbreeding Depression مي شود. درجمعيت هاي كوچك به دليل احتمال بيشتر تلاقي بين خويشاوندان نزديك اتفاق مي افتد. نسبت هموزيگويتها در مقابل كاهش هتروزيگوتها واقع مي شود. در اين حالت فراواني ژني تغيير نمي كند(Lasely,1978 ).

P2+pqF, 2pq-2pqF, q2+pqF

 

 

Wahlund effect

كاهش در هتروزيگوسيتي مشاهده شده به دليل تفكيك جمعيت به زير جمعيت ها را گويند. در هر زيرجمعيتي آلل هاي متفاوتي تثبيت مي شود(Jothi,2008 ).

 

آماره (Sub population) FST

معيار سنجش Wahlunt effect است. اگر هيچ زيرجمعيتي نداشته باشيم(panmixis) مقدار آن صفر بوده و اگر تفكيك به شدت صورت بگيرد مقدار آن برابر يك است. مقادير كمتر از 05/0 نشاندهنده تفاوت ژنتيكي ناچيز و مقادير بالاتر از 25/0 نشاندهنده تفاوت ژنتيكي زياد بين زير جمعيت ها هستند.

با استفاده از فرمول   مي توان جريان ژني را نيز برآورد نمود. اين معيار براي اندازه گيري فاصله ژنتيكي بين جمعيت ها كاربرد فراواني دارد.

 

آماره (total population) FiT

 نشاندهنده ضريب همخوني يك فرد نسبت به كل جمعيت (در كل جمعيت) است. به ندرت استفاده مي شود.

 

Isolate Breaking

پديده افزايش هتروزيگوسيتي به صورت موقت با ايجاد ارتباط و تلاقي بين زيرجمعيت هاي تفكيك شده است. عكس W.E. مي باشد(Jothi,2008 ).

 

 

فاصله ژنتيكي

معياري از ارتباط ژنتيكي زير جمعيت هاي يك جمعيت است. روش هاي برآورد فاصله ژنتيكي معياری براي اندازه گيري مقدار تغيير تكاملي بين دو جمعيت را در زماني كه تفكيك شده اند، ارائه مي دهند. براساس تعداد جايگزيني هاي آللي در هر جايگاه ژني كه در طول جدائي تكاملي دو جمعيت صورت گرفته برآورد صورت مي گيرد(Jothi,2008).

غير از آماره FST، ضرايب شباهت (Similarity coefficients) همچون Jaccard، Sorensen-Dice، Anderberg و ... در روش هاي برآورد فاصله ژنتيكي و آناليزهاي Cluster با استفاده از ماركرهاي dominant كاربرد دارند. اين ضرايب همبستگي بالايي با همديگر دارند(Jothi,2008 ).

براي استفاده از ضرايب فاصله بايد از تعداد زيادي نمونه در هر گروه استفاده كرد بويژه زماني كه گروههااز نظر ژنتيكي نزديك به همديگر هستند. همچنين ماركرهاي پلي مورفيك مناسب با تعداد زيادي آلل بايد مورد استفاده قرار گيرند(Jothi,2008 ). توصيه FAO براي پروژه هاي فاصله ژنتيكي عبارتند از: 1- استفاده از حداقل 25 رأس در هر نژاد 2- استفاده از 25 تا 30 جايگاه ميكروساتلايت با 4 تا 10 آلل براي هر جايگاه.

در برآورد فاصله ژنتيكي فرضياتي وجود دارد:

1- هر جايگاه ژني Neutrality انتخابي داشته باشد.

2- وجود null alleles بايد مشخص شود.

3- جايگاه ژني مستقل از همديگر باشند.

مقادير بالاي ضرايب فاصله نشاندهنده كاهش جريان ژني بين زيرجمعيت ها و تفكيك ژنتيكي آنهاست.

مشكل اصلي در برآورد فاصله ژنتيكي عدم شناخت و صحه گذاشتن بر مقادير واقعي است. در ضمن بايد مستندات لازم از گذشته نژادها و توسعه آنها موجود باشد. چون نتايج مستندات راتصديق يا رد مي كنند(Jothi,2008 ).

روش هاي فاصله ژنتيكي از تفاوت ها و شباهتهاي مجموعه اي از توالي ها و برآورد فاصله ژنتيكي براي رسم درختان فيلوژنيك استفاده مي كنند. در اين روش ها فواص دو به دو محاسبه شده و درخت با ارتباط جفت هايي با حداقل تفاوت تشكيل و با در نظر گرفتن فواصل دورتر ادامه مي يابد(Jothi,2008 ).

روابط فيلوژنيك نشاندهنده تاريخ مشترك گونه ها، نژادها و يا ژنها هستند. آناليز فيلوژنيك براي تفسير روند تكاملي و ترتيب زماني وقايع كاربرد دارد.

روش هاي فاصله ژنتيكي براي آناليز داده هاي فاصله كه منجر به تشكيل درخت هاي فيلوژنيك متفاوتي مي شوند.

1- (unweighted pair-Group Method using Arithmetic Average)UPGMA

2- (Neighbor-Joining)NJ

 اگر در گروههاي مورد بررسي انتخاب طبیعی برای جایگاههای ژنی مورد بررسی صورت گرفته باشد. بايد از اين روش استفاده كرد(Jothi,2008 ).

 

منابع

Falconer, D.S. and Mackay, T.F.C. (1996) Introduction to quantitative genetics, 4th edn. Longman, London.

 

Jothi, M.P. (2008) Genetic diversity, Course notes, University of Putra Malaysia.

 

Jothi, M.P. (2008) Genetic distance and phylogenic inference, Course notes, University of Putra Malaysia.

 

Lasely, J.F. (1987) Genetics of livestock improvement, Prentice. Hall. Inc. Engle Wood cliffs, New Jersey.

 

Levinson, G., and Gutman, G.A.(1987) Slipped-strand mispairing: A major mechanism for DNA sequence evolution. Molecular Biology and Evolution 4: 203-221.

 

Mburu, D. and O. Hanotte (2005), A practical approach to microsatellite genotyping with special reference to livestock population genetics, A manual prepared for the IAEA/ILRI training course on molecular characterisation of small ruminant genetic resources of Asia, October-December 2005, ILRI, Nairobi, Kenya

Pirchner F. and Krosigk, M. (1969) Population Genetics in Animal Breeding.W. H. Freeman San Francisco.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1392/08/20 | 12:47 | نویسنده : خسرویانی- |

اندام های وستیجیال در انسان

1-ارگان ومرونازال یا جاکوبسون

حفره ای است در پل های بینی دو سمت با گیرنده های شیمیایی که در انسان عملکردی ندارند. در جانوران پست تر وظیفه درک ماده

شیمیایی فرومون را بر عهده دارند.

 2-عضلات خارجی گوش

سه عضله هستند که در بخش خارجی گوش واقع شده اند و در سایر حیوانات نظیر خرگوش ها وسگها، وظیفه حرکت مستقلانه گوش از سر را بر عهده دارند. اما انسان ها هنوز دارای آن هستند و توسط این عضلات است که بعضی از افراد می توانند گوششان را تکان دهند

3-دندان عقل

در انسان های اولیه که مقادیر زیادی از گیاهان را جهت به دست آوردن انرژی مصرف می کردند یک جفت اضافه دندان آسیا در هر فک مفید به نظر می رسید اما در انسان های امروزی که انواعی از غذا ها را مصرف می کنند ، زیاد ضروری به نظر نمی آید

4-دنده گردنی

حدود یک درصد از مردم یک جفت دنده اضافی در بالای دند های خود ( در بخش گردنی) دارند که به نظر می رسد باقی مانده از اجداد خزنده ما باشد . این دنده می تواند در افراد مشکلات عروقی یا عصبی ایجاد کند

5-پلک سوم

در اکثر پرندگان و پستانداران یک لایه محافظ به عنوان پلک سوم بر روی چشمشان وجود دارد که حفاظت از چشم و خروج گرد و

غبار را از چشم بر عهده دارد . باقی مانده این پلک در انسان به صورت یک چین نازک در گوشه داخلی چشم وجود دارد.

6-تکمه داروین

اگر لبه خارجی لاله گوش خود را لمس کنید به یک بر جستگی بر می خورید که به نام تکمه داروین مشهور است . در حیواناتی نظیر خرگوش این تکمه در انتهای گوش ها قرار دارد و وظیفه فوکوس صدا های دور را روی گوش بر عهده دارد

7-عضله زیر تر قوه

عضله کوچکی که در زیر شانه قرار دارد و از دنده اول به ترقوه کشیده شده است و قبلا برای انسان مفید بود . البته بعضی از مردم

این عضله را دارند وبعضی از مردم این عضله را ندارند و بعضی نیز یک جفت از آن را دارند

8-عضله خیاطه یا پالماریس

عضله بلند و نازکی که از زانو به کمر کشیده شده است و89درصد مردم دارای این عضله هستند . این عضله در جانوران پست تر در آویزان شدن و بالا رفتن از درخت بسیار مهم است . جراحان معمولا این عضله را در جراحی های ترمیمی عضلات بر داشته و از آن استفاده می کنند

9-نوک پستان در مردان

مجاری شیری قبل از این که هورمون جنسی مردانه در جنین باعث ایجاد صفات مربوط به جنس مذکر بشود بوجود می آید.

مردان دارای بافت پستانی هستند اما عملا از آنها استفاده ای نمی کنند.

10-عضلات صاف کننده مو

در بسیاری از جانوران این عضلات که در قاعده های مو های بدن واقع شده اندوظیفه سیخ کردن مو های جانور را در هنگام بروز خطر دارند تا جانوربتواند از آن به عنوان  ترساندن مهاجم استفاده کند

11-زائده آپاندیس

یک لوله عضلانی باریک در روده بزرگ که به نظر می رسد باقی مانده ی بخشی از روده جانوران باشد که وظیفه هضم سلولز غذا را بر عهده داشته باشد . اما در انسان بیشتر حاوی گلبول های سفید و غدد لنفاوی است

12-موهای بدن

ابروها درجلوگیری از ورود عرق به چشم ها و موها در آقایان در انتخاب جنسی نقش دارند.اما به نظر می رسد اکثر موها در بدن نقش مؤثری را ایفا نمی کنند

13-دنده سیزدهم

در شامپانزه ها و گوریل ها 13جفت دنده وجود دارد در حالی که در انسانها 12جفت.اما 8درصد از مردم دارای جفت دنده سیزدهم هستندکه به نظرنمی رسد عملکردی را در آنها ایفا کند

14-عضله کف پایی

به نظر می رسد در جانوران پست تر وظیفه چنگ شدن و قلاب شدن پاها به شاخه ها را بر عهده داشته است. اما در انسان به نظر می رسد فقط کمی کف پا را به پایین خم می کند . در9درصد مردم این عضله وجود ندارد

15-رحم مردانه

باقی مانده از ارگان تناسلی زنانه که از غده پروستات مرد آویزان است

16-انگشت پنجم پا

در پریمات ها و پستاندارن پست تر انگشتان پا وظیفه چنگ زدن و آویزان شدن از شاخه ها را بر عهده داشته اند. اما انسان ها احتیاج به انگشتان بزرگ پا دارند تا بتوانند با آنها ایستاده راه رفته و تعادل خود را حفظ کنند. لذا به نظر می رسد انگشت پنجم پا نقش اصلی در این مورد ایفا نکند

17-وازدفران (لوله منی ) زنان

ارگان تکامل نیافته مردانه که در کنار تخمدان ها قرار دارد. فاقد عملکرد است

18-عضله هرمی ( پیرامیدال)

حدود 20درصد افراد این عضله مثلثی ، کوچک وشبیه کیسه را که در استخوان شرمگاهی است ندارند. این عضله باقی مانده ای از کیسه در جانوران کیسه دار باشد

19-استخوان دنبالچه (کوکسیس)

مجموع چند مهره به هم جوش خورده کوچک که در انتهای ستون مهره هاواقع شده و در پستانداران دیگر وظیفه حفظ تعادل و ارتباط را بر عهده دارد. اما در انسان نقشی را بر عهده ندارد

20-سینوس های اطراف بینی

به نظر می رسد در انسان ها ی نخستین این سینوس ها سر شار از مخاط بویایی بوده تا به این ترتیب حس بویایی آنها را تقویت کرده و آنها را از خطرات حفظ کند. اما نقش آنها در انسان امروزی به شکل دهی صورت ، گرم کردن هوای ورودی به ریه ها و سبکتر شدن سر کمک می کند . التهاب این سینوس ها باعث سینوزیت می شود

 

 

 

تهیه کننده : سرگروه آموزشی زیست شناسی     13/8/92تاريخ : دوشنبه 1392/08/20 | 11:49 | نویسنده : خسرویانی- |
کپسول بومن+گلومرول-سرخرگ شعاعی-سرخرگ آوران درکلیه گوسفندتاريخ : یکشنبه 1392/02/08 | 18:25 | نویسنده : خسرویانی- |
تاريخ : دوشنبه 1392/02/02 | 12:54 | نویسنده : خسرویانی- |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.